OTVORENÉ DÁTA

Názov datasetu:
Centrálny register pohľadávok štátu
Poskytovateľ datasetu (IČO):
00151742 - Ministerstvo financií SR
Dataset na stiahnutie:
https://crps.pohladavkystatu.sk/opendata/crps.xml
Formát datasetu:
XML
Štruktúra datasetu:
XSD
Spôsob poskytovania datasetu:
dataset s otvorenými údajmi podľa § 52 ods. 1 písm. b) výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov.
Dátum prvého zverejnenia datasetu:
1.1.2016
Dátum posl. aktualizácie datasetu:
28.11.2021 01:51
Katalóg datasetu:
Portál otvorených dát