Prehľad

Počet nájdených záznamov: 9

Dlžník Typ subjektu IČO Štát Obec Ulica, číslo Správca pohľadávky Dátum splatnosti Právny dôvod vzniku Dlžná suma Kontakt na správcu Dátum aktualizácie
Dôvera, zdrav.poisťovňa, a.s. Právnická os. 35942436 SR Bratislava - Petržalka Einsteinova 25 25 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 08.08.2019 zo zmluvného vzťahu 1 446,93 EUR +421556153121, eu@unlp.sk 23.02.2021
Dôvera, zdrav.poisťovňa, a.s. Právnická os. 35942436 SR Bratislava - Petržalka Einsteinova 25 25 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 03.04.2021 zo zmluvného vzťahu 4 071,27 EUR +421556153121, eu@unlp.sk 14.04.2021
Dôvera, zdrav.poisťovňa, a.s. Právnická os. 35942436 SR Bratislava - Petržalka Einsteinova 25 25 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 09.04.2021 zo zmluvného vzťahu 161,03 EUR +421556153121, eu@unlp.sk 14.04.2021
Dôvera, zdrav.poisťovňa, a.s. Právnická os. 35942436 SR Bratislava - Petržalka Einsteinova 25 25 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 02.04.2021 zo zmluvného vzťahu 1 582,21 EUR +421556153121, eu@unlp.sk 14.04.2021
Dôvera, zdrav.poisťovňa, a.s. Právnická os. 35942436 SR Bratislava - Petržalka Einsteinova 25 25 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 09.08.2019 zo zmluvného vzťahu 2 099,35 EUR +421556153121, eu@unlp.sk 23.02.2021
Dôvera, zdrav.poisťovňa, a.s. Právnická os. 35942436 SR Bratislava - Petržalka Einsteinova 25 25 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 09.08.2019 zo zmluvného vzťahu 5 898,28 EUR +421556153121, eu@unlp.sk 23.02.2021
Dôvera, zdrav.poisťovňa, a.s. Právnická os. 35942436 SR Bratislava - Petržalka Einsteinova 25 25 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 14.03.2021 zo zmluvného vzťahu 2 939,37 EUR +421556153121, eu@unlp.sk 14.04.2021
Dôvera, zdrav.poisťovňa, a.s. Právnická os. 35942436 SR Bratislava - Petržalka Einsteinova 25 25 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 09.04.2021 zo zmluvného vzťahu 31 515,09 EUR +421556153121, eu@unlp.sk 14.04.2021
Dôvera, zdrav.poisťovňa, a.s. Právnická os. 35942436 SR Bratislava - Petržalka Einsteinova 25 25 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 09.08.2019 zo zmluvného vzťahu 980,00 EUR +421556153121, eu@unlp.sk 23.02.2021